HDM
objavljeno 05.03.2024.

13. susret Hrvatskog društva za mehaniku

  

Održat će se 20. - 21.lipanj 2024. godine u Osijeku na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek.

  
 
U organizaciji
 
Hrvatskoga društva za mehaniku, Podružnica Osijek, www.csm.hr.
 
 
Organizacijski odbor
 
        Prof. dr. sc. Silva LOZANČIĆ, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, predsjednica Organizacijskog odbora
        Prof. dr. sc. Marko ČANAĐIJA, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, predsjednik Društva
        Izv. prof. dr. sc. Ivica SKOZRIT, Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, dopredsjednik Društva
        Izv. prof. dr. sc. Leo ŠKEC, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, tajnik Društva
        Prof. dr. sc. Marijana HADZIMA-NYARKO, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
        Izv. prof. dr. sc. Davorin PENAVA, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
        Izv. prof. dr. sc. Krunoslav MINAŽEK, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
 
   
Ciljevi
 
Cilj 13. susreta Hrvatskoga društva za mehaniku je poticanje suradnje između različitih znanstvenih disciplina uključenih u mehaniku radi uspješnijeg rješavanja složenih zadataka u gospodarstvu, povezujući time znanost i gospodarstvo. Interdisciplinarni paneli, grupne diskusije i umrežavanje mogu potaknuti razmjenu ideja i suradnju među istraživačima i gospodarstvenicima.
Susret pruža platformu za promicanje znanstveno-istraživačkog rada u području mehanike, potičući mlađe istraživače za razmjenu ideja, prezentaciju novih istraživačkih rezultata te poticanje suradnje među mladim istraživačima.
Susret teži omogućiti edukaciju članova društva i ciljne publike kroz predavanja i diskusije o najnovijim metodama, tehnologijama i pristupima u području mehanike.
Susret teži pružiti podršku nastavnicima u uvođenju novih ideja i modernih metoda u nastavi mehanike kroz razmjenu iskustava i prezentacije najboljih praksi koji će poboljšati nastavu u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj.
Sve ove nabrojane aktivnosti doprinose ostvarivanju ciljeva Društva te podržavaju razvoj mehanike kao znanstvene discipline i primjene u praksi, a podižu suradnju između članova Društva, nastavnika i studenata diplomskih i doktorskih studija putem izrade zajedničkih publikacija za skup.
Službeni jezik skupa je hrvatski.
 
 
Teme
 
Teme koje će se razmatrati na skupu obuhvaćaju širok spektar područja (čvrsta tijela, fluidi) i problema u mehanici (statičkih i dinamičkih problema, problema stabilnosti) i omogućuju raznolike pristupe- analitičkim, numeričkim ili eksperimentalnim metodama i perspektive koje mogu biti od interesa za sudionike skupa. Predstaviti se mogu i istraživanja koja još nisu dovršena.
 
 
  
Ključni datumi
 
          danas                          prijava u sustav ConfTool
          30. travnja 2024.       registracija i dostava sažetka
          30. svibanja 2024.     dostava cjelovitog rada
          1. lipnja 2024.            rok za uplatu kotizacije i dostava registracijskog obrasca
          10. lipnja 2024.          dostava programa održavanja susreta
  
Radovi će biti tiskani u Zborniku radova 13. susreta Hrvatskoga društva za mehaniku.
 
 
Okvirni program susreta
 
         20. lipanj (četvrtak)
                Registracija sudionika 
                Domjenak i druženje
                Otvaranje skupa
                Izlaganja sudionika
                Večera i druženje
 
         21. lipanj (petak)
                Izlaganja sudionika
                Zatvaranje skupa
                Ručak i druženje

Detaljan program Susreta bit će objavljen kada bude poznat ukupan broj sudionika.

  
Lokacija
 
Skup će se održati na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, Ulica Vladimira Preloga 3, 31000 Osijek, www.gfos.unios.hr.
 
 
Upute
 

Sve obavijesti vezano za registraciju, sažetke, slanje rada, kotizaciju nalaze se u pdf dokumentu Obavijest za prijavu.              

Na internetskoj stranici 13. susreta  www.csm.hr  možete pronaći predložak prijavnog obrasca, te upute za pisanje cjelovitog rada. Također je moguće pronaći predložak registracijskog obrasca koji je potrebno poslati zajedno s potvrdom o uplati kotizacije.
 
Iznos pune kotizacije za članove HDM-a je 90,00 EUR. Ukoliko su članovi HDM-a studenti diplomskih ili doktorskih studija, asistenti ili viši asistenti, iznos povlaštene kotizacije je 50,00 EUR.
 
U cijenu kotizacije je uz sudjelovanje na predavanjima, tiskani Zbornik radova, kavu i piće za vrijeme pauze, uključen ručak i večera 20. lipnja te ručak 21. lipnja.
 
Također, rezerviran je smještaj po povoljnoj cijeni u studentskom domu blizu fakulteta i dr. na bazi jednokrevetnih i dvokrevetnih soba. Smještaj uključuje noćenje 20. lipnja. Za manji broj sudionika, koji dolaze iz udaljenijih mjesta, rezervirano je noćenje 20. i 21. lipnja. Sudionici sami plaćaju smještaj prilikom dolaska. Zbog ograničenog broja jednokrevetnih i dvokrevetnih soba rezervacije će se raditi prema redoslijedu prijava.
 
Radove smiju izlagati isključivo članovi Društva.
 
Podatci za uplatu kotizacije:
          Primatelj:   Hrvatsko društvo za mehaniku
          Svrha:   Kotizacija za 13. susret HDM - Podružnica Osijek, za vaše Ime Prezime
          Žiro račun:   2360000-1101406777
          Matični (porezni) broj društva (MB):   03247767
          Osobni identifikacijski broj Društva (OIB):   97479051596
          Swift:   ZABA HR 2X 2500-03247767
          IBAN:   HR8523600001101406777
 
 
Dokumenti
 

          Obavijest za prijavu

          Prijavni obrazac

          Upute (predložak) za pisanje cjelovitog rada
 
          PROGRAM
 
 
 
Kontakt
 
Prof. dr. sc. Silva LOZANČIĆ, predsjednica Organizacijskog odbora
 
     Tel.: 031 544 665, Mob.: 098 1693 550, e-mail: lozancic@gfos.hr
     
     Hrvatsko društvo za mehaniku
     Podružnica Osijek
     Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek,
     Ulica Vladimira Preloga 3
     31000 Osijek
  
  
Tina PINTAR, poslovna tajnica Društva
 
    Tel: 01 6168 540, Fax: 01 6168506, e-mail: contact@csm.hr
 
 

 

 
Sponzori