HDM
objavljeno 26.11.2023.

Poziv ČLANOVIMA HDMa na Godišnju skupštinu

Poštovani ČLANOVI HDM-a

 

Pozivamo Vas na Godišnju skupštinu Hrvatskog društva za mehaniku, koja će se održati

 

u petak 08. prosinca 2023. u 11:30 sati

 

u dvorani  L4B  Sveučilišnog nastavnog centra AGG FSB, Ulica Grada Gospića 1 A u Zagrebu.

 

Dnevni red:

    1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika,

    2. Izvješće o radu Društva u 2023.,

    3. Financijsko izvješće za 2023.,

    4. Izvješće Nadzornog odbora,

    5. Rasprava o izvješćima,

    6. Plan i program rada za 2024.,

    7. Financijski plan za 2024.,

    8. Organizacija 11. kongresa HDM (11th ICCSM) 2025. u Vodicama,

    9. Organizacija 13. susreta HDM-a u Osijeku,

    10. Promjena Statuta HDM,

    11. Nagrada HDM mladim znanstvenicima,

    12. Ostalo.

  

 

Nakon Skupštine planiran je domjenak u obližnjem restoranu Pyrus, Slavonska avenija 20,

10 000 ZAGREB te Vas sukladno tome molim da OBAVEZNO ispunite Obrazac za potvrdu dolaska najkasnije do 30.11.2023.

 

Materijali :

  Poziv

  Statut - promjene