HDM
objavljeno 10.06.2021.

11. susret Hrvatskog društva za mehaniku (HDMa)

 

11. susret Hrvatskog društva za mehaniku (HDMa)

  
Održat će se 16. i 17. rujna 2021. u Rijeci na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
  
 
U organizaciji
 
Hrvatskoga društva za mehaniku Podružnice Rijeka.
 
 
Organizacijski odbor
 
         Izv. prof. dr. sc. Marino BRČIĆ, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, predsjednik Organizacijskog odbora
         Prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ, predsjednik Društva, Fakultet strojarstva i brodogradnje
         Doc. dr. sc. Ivica SKOZRIT, tajnik Društva, Fakultet strojarstva i brodogradnje
         Prof. dr. sc. Marko ČANAĐIJA, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet
         Izv. prof. dr. sc. Dragan RIBARIĆ, Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet
         Doc. dr. sc. Ante SKOBLAR, Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet
         Izv. prof. dr. sc. Davorin PENAVA, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, dopredsjednik Društva
 
   
CILJEVI
 
Primarni cilj 11. susreta Hrvatskoga društva za mehaniku je podizanje razine suradnje između članova Društva putem prezentacija rezultata istraživanja.
Posebno se želi potaknuti mlađe istraživače na prezentiranje svojih istraživanja koja ne moraju nužno biti dovršena.
Uz to, jedna od namjera skupa je promicanje unaprjeđenja sustava visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj kroz bolje povezivanje nastavnika i studenata diplomskih i poslijediplomskih studija putem izrade zajedničkih publikacija (uvjeti Rektorskog zbora A.2 i A.7), čime se studenti pripremaju za znanstveni rad.
Posebna pažnja bit će posvećena poticanju uspostavljanja suradnje znanstvenika i stručnjaka iz gospodarstva.
Službeni jezik skupa je hrvatski. Ovime se nastoji pripomoći daljnjem razvitku hrvatske terminologije u području mehanike.
 
 
Teme
 
Teme koje će se razmatrati na ovome skupu bit će iz područja teorijske i inženjerske mehanike. Problemi mogu biti razmatrani analitičkim, numeričkim ili eksperimentalnim metodama. Područje analize su čvrsta tijela i fluidi, u kontekstu statičkih i dinamičkih linearnih i nelinearnih problema, kao i stabilnosti. Radovi iz područja računalnih metoda također su dobrodošli. Predstaviti se mogu i istraživanja koja još nisu dovršena.
U okviru susreta planirana su i tematska izlaganja tvrtki sponzora i konzultantskih tvrtki na temu rješavanja visokostručnih problema iz područja mehanike te pripreme i provedbe zajedničkih projekata.
Svi radovi bit će tiskani u Zborniku radova 11. susreta Hrvatskog društva za mehaniku, a odabrani radovi bit će preporučeni za publikaciju u časopisu Engineering Review (SCIMAGO: Q2 (2020)), kroz uobičajenu proceduru.
 
 
 
Ključni datumi
 
          20. srpnja 2021.       dostava prijavnog obrasca
          3. rujna 2021.           dostava cjelovitog rada
          3. rujna 2021.           rok za uplatu kotizacije i dostava registracijskog obrasca
          10. rujna 2021.         dostava programa održavanja susreta
  
Radovi će biti tiskani u okviru Zbornika radova 11. susreta Hrvatskoga društva za mehaniku.
 
 
Okvirni program susreta
         16. rujna (četvrtak)
                Registracija sudionika i otvaranje skupa
                Izlaganja sudionika
                Izaganja tvrtki sponzora
                Večera i druženje
        17. rujna (petak)
                Izlaganja sudionika
                Zatvaranje skupa
                Ručak i druženje

Detaljan program Susreta bit će objavljen kada bude poznat ukupan broj sudionika.

  
 Lokacija
Skup će se održati na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Vukovarska 58, 51000 Rijeka, www.riteh.uniri.hr.
 
 
UPUTE
 
Na internetskoj stranici Susreta  www.csm.hr  možete pronaći predložak prijavnog obrasca, te upute za pisanje cjelovitog rada. Također je moguće pronaći predložak registracijskog obrasca koji je potrebno poslati zajedno s potvrdom o uplati kotizacije.
 
Iznos pune kotizacije za članove HDM-a je 600,00 HRK. Ukoliko su članovi HDM-a studenti diplomskih ili poslijediplomskih sveučilišnih studija, poslijedoktorandi te znanstveni novaci ili asistenti, iznos povlaštene kotizacije je 300,00 HRK.
 
U cijenu kotizacije je uz sudjelovanje na predavanjima, tiskani zbornik radova, kava i piće za vrijeme pauze, uključen i smještaj u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić, ručak i večera 16.9. te doručak i ručak 17.9. Zbog ograničenog broja jednokrevetnih i dvokrevetnih soba rezervacije će se raditi prema redoslijedu prijava.
 
Radove smiju izlagati isključivo članovi Društva.
 
Podatci za uplatu kotizacije:
          Primatelj:   Hrvatsko društvo za mehaniku
          Svrha:   Kotizacija za 11. susret HDM - Podružnica RI, za vaše Ime Prezime
          Žiro račun:   2360000-1101406777
          Matični (porezni) broj društva (MB):   03247767
          Osobni identifikacijski broj Društva (OIB):   97479051596
          Swift:   ZABA HR 2X 2500-03247767
          IBAN:   HR8523600001101406777
 
 
Dokumenti
 
          Pozivni letak na 11. susret HDMa
 
          Prijavni obrazac
 
          Upute (predložak) za pisanje cjelovitog rada
 
          Registracija i smještaj
 
 
Kontakt
 
Izv. prof. dr. sc. Marino BRČIĆ, predsjednik Organizacijskog odbora
 
     Tel.: 051 651 479
     E-mail: mbrcic@riteh.hr
 
     Hrvatsko društvo za mehaniku
     Podružnica Rijeka
     Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet
     Vukovarska 58
     51000 Rijeka
  
  

Pokrovitelji

 

 Tehnički fakultet Sveučilište u Rijeci
 
 
 
 Sveučilište u Rijeci 
 
 
  
Sponzori