HDM

POVIJEST

POVIJEST HDM-a (1952. - 1954. - 2002.)
Tijekom svog postojanja kao samostalne organizacije Hrvatsko društvo za mehaniku promijenilo je tri imena. Naime, osnovano je 1969. godine kao Društvo za mehaniku Socijalističke Republike Hrvatske (DM SRH). God. 1987. promijenilo je ime u Društvo za mehaniku Hrvatske (DMH), da bi napokon 1991. promijenilo naziv u Hrvatsko društvo za mehaniku (HDM).
KONGRESI JDM

Prvi kongres JDM.

Na poticaj poznatih i uvaženih profesora s tadašnja tri jugoslavenska sveučilišta (u Zagrebu, Beogradu i Ljubljani) održan je u veljači 1952. na Bledu.

Pokretači tog kongresa bili su: Vasilije Andrejev, Davorin Bazjanac, Danilo Blanuša, Fran Bošnjaković, Konstantin Cališev, Zlatko Kostrenčić i Rajko Kušević iz Zagreba, zatim Tatomir Andelić, Anton Bilimović, Jakov Hlitčijev, Radivoje Kašanin, Đorde Lazarević, Miodrag Milosavljević, Miroslav Nenadović, Nikola Obradović i Konstantin Voronjec iz Beograda, Dušan Avsec, Anton Kuhelj i Lujo Suklje iz Ljubljane, te Petar Serafimov iz Skoplja

PREDSJEDNICI

Od osnutka 1954. do 1990. bilo je 10 predsjednika i predsjednika predsjedništva Jugoslavenskog društva za mehaniku (Saveza društava za mehaniku Jugoslavije). Od toga su dvojica bili članovi HDM: Davorin Bazjanac, od 1970. do 1974. (2 mandata) Zlatko Kostrenčić, od 1978. do 1980. Zamjenik predsjednika predsjedništva u dva mandata bio je Ivo Alfirević, od 1980. do 1984. (2 mandata) Sekretar za veze s inozemstvom bio je Stjepan Jecić od 1972. do 1980. (4 mandata)

prof. Davorin Bazjanec
Prof. Davorin Bazjanac, prvi predsjednik Društva za mehaniku SRH
Društvo za mehaniku SR Hrvatske

Osnivačka skupština 28. travnja 1969.

Inicijativni odbor za osnivanje Društva za mehaniku SRH sazvao je 31. ožujka 1969. izvanredni sastanak Podružnice Zagreb Jugoslavenskog društva za mehaniku na kojemu je donesen zaključak da se osnuje samostalno društvo i da se registrira kao pravna osoba.

Na sastanku je izabran privremeni Upravni odbor:

 • prof. dr. Davorin Bazjanac, predsjednik
 • prof. Mladen Hudec, zamjenik predsjednika
 • mr. Ivo Alfirević, tajnik
 • mr. Vilim Korošec, zamjenik tajnika
 • mr. Osman Muftić, blagajnik

Sudioniciskupa o teoriji plastičnosti Plitvička Jezera 1981
Sudionici skupa o teoriji plastičnosti Plitvička Jezera 1981.
Društvo za mehaniku Hrvatske

Izborna skupština 16. prosinca 1987.

Izvršni odbor:

 • prof. dr. Aleksandar Kiričenko, predsjednik
 • prof. dr. Ivo Alfirević, zamjenik predsjednika
 • mr. Marijan Staneković, tajnik
 • dr. Franjo Matejiček, podružnica Slavonski Brod
 • dr. Željan Lozina, podružnica Split
 • prof. dr. Zoran Mrša, podružnica Rijeka
Delegati u predsjedništvu JDM:
 • prof. dr. Vilim Korošec
 • doc. dr. Franjo Matejiček
Delegat u skupštini JDM:
 • prof. dr. Vicko Šimić

Hrvatsko društvo za mehaniku (HDM)

Izborna skupština 28. studenog 1991.

prof. dr. Osman Muftić, predsjednik doc. dr. Josip Brnić, dopredsjednik, podružnica Rijeka mr. Zorislav Despot, tajnik mr. Todor Ergić, podružnica Slavonski Brod, prof. dr. Pavao Marović, podružnica Split, prof. dr. Mladen Hudec, prof. dr. Stjepan Jecić, prof. dr. Dea Diklić Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić

Izborna skupština 17. prosinca 1992.

prof. dr. Ivo Alfirević, predsjednik doc. dr. Josip Brnić, dopredsjednik, podružnica Rijeka doc. dr. Jurica Sorić, tajnik mr. Todor Ergić, podružnica Slavonski Brod prof. dr. Pavao Marović, podružnica Split prof. dr. sc. Dea Diklić prof. dr. sc. Mladen Hudec prof. dr. sc. Stjepan Jecić prof. dr. sc. Vicko Šimić

Prvi kongres Hrvatskog društva za mehaniku

Pula, 14. do 17. rujna 1994. 77 radova (116 autora) 81 sudionik. Od toga 30 inozemnih U okviru kongresa, a pod pokroviteljstvom CEACM održana je Ljetna škola numeričke mehanike s temom Computational mechanics of nonlinear solids. Predavači su bili istaknuti znanstvenici s europskih sveučilišta: Rene de Borst, Delft Wilfried B. Krätzig, Bochum Herbert Mang, Beč Otvaranje 1. kongresa HDM u predsjedništvu Vranković, Alfirević, Sorić
Otvaranje 1. kongresa HDM u predsjedništvu
Vranković, Alfirević, Sorić

Izborna skupština 15. prosinca 1994.

prof. dr. sc. Vicko Šimić, predsjednik prof. dr. sc. Pavao Marović, dopredsjednik prof. dr. sc. Nikola Vranković, tajnik prof. dr. sc. Luka Sopta, predsjednik podr. Rijeka, doc. dr. sc. Željan Lozina, predsjednik podr. Split, doc. dr. sc. Franjo Matejiček, predsjednik podr. Sl. Brod prof. dr. sc. Ivo Alfirević prof. dr. sc. Dea Diklić mr. sc. Lidija Frgić doc. dr. sc. Zdravko Virag Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić Tajnik doc. Sorić podnosi izvješće na Skupštini 1994.
Tajnik doc. Sorić podnosi izvješće na Skupštini 1994.

Izborna skupština 12. prosinca 1996.

prof. dr. sc. Nikola Vranković, predsjednik prof. dr. sc. Pavao Marović, dopredsjednik mr. sc. Zdenko Tonković, tajnik prof. dr. sc. Zoran Mrša, predsjednik podr. Rijeka, doc. dr. sc. Željan Lozina, predsjednik podr. Split, mr. sc. Todor Ergić, predsjednik podr. Sl. Brod prof. dr. sc. Ivo Alfirević prof. dr. sc. Vicko Šimić prof. dr. sc. Dea Diklić dr. sc. Lidija Frgić doc. dr. sc. Zdravko Virag Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić

Drugi kongres Hrvatskog društva za mehaniku

Supetar, 18. do 20. rujna 1997. 85 radova Otvaranje 2. kongresa HDMa u Supetru
Otvaranje 2. kongresa HDMa u Supetru
izlet Vidova Gora prijem uoči svečane večere
Izlet Vidova Gora i prijem uoči svečane večere

Izborna skupština 10. prosinca 1998.

prof. dr. sc. Pavao Marović, predsjednik prof. dr. sc. Ivo Alfirević, dopredsjednik mr. sc. Zdenko Tonković, tajnik prof. dr. sc. Josip Brnić, predsjednik podr. Rijeka, doc. dr. sc. Željan Lozina, predsjednik podr. Split, dr. sc. Zdravko Vnučec, predsjednik podr. Sl. Brod dr. sc. Željko Rožić prof. dr. sc. Vicko Šimić prof. dr. sc. Dea Diklić doc. dr. sc. Lidija Frgić doc. dr. sc. Zdravko Virag Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić Godišnja skupština Društva 1999.
Godišnja skupština Društva 1999.

Treći kongres Hrvatskog društva za mehaniku

Cavtat/Dubrovnik, 28. do 30. rujna 2000. 84 rada
Otvaranje 3. Kongresa u Cavtatu Otvaranje 3. Kongresa u Cavtatu
Otvaranje 3. Kongresa u Cavtatu

Izborna skupština 14. prosinca 2000.

prof. dr. sc. Pavao Marović, predsjednik prof. dr. sc. Ivo Alfirević, dopredsjednik doc. dr. sc. Zdenko Tonković, tajnik prof. dr. sc. Zoran Mrša, predsjednik podr. Rijeka, prof. dr. sc. Željan Lozina, predsjednik podr. Split, prof. dr. sc. Franjo Matejiček, predsjednik podr. Sl. Brod dr. sc. Željko Božić prof. dr. sc. Vicko Šimić prof. dr. sc. Dea Diklić doc. dr. sc. Lidija Frgić prof. dr. sc. Zdravko Virag Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić

Izborna skupština 5. prosinca 2002.

prof. dr. sc. Franjo Matejiček, predsjednik prof. dr. sc. Zdravko Virag, dopredsjednik mr. sc. Ivo Džijan, tajnik prof. dr. sc. Zoran Mrša, predsjednik podr. Rijeka, prof. dr. sc. Pavao Marović, predsjednik podr. Split, doc. dr. sc. Dražan Kozak, predsjednik podr. Sl. Brod prof.dr. sc. Damir Semenski prof. dr. sc. Vicko Šimić prof. dr. sc. Ivo Alfirević doc. dr. sc. Lidija Frgić dr. sc. Joško Parunov Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić Izborna skupština 2002
Izborna skupština 2002.

Četvrti kongres Hrvatskog društva za mehaniku

Bizovac/Osijek, 18. do 20. rujna 2003. 84 rada
Otvaranje 4. kongresa HDMa u Bizovcu Otvaranje 4. kongresa HDMa u Bizovcu
Otvaranje 4. kongresa HDMa u Bizovcu
Plenarna predavanja kongresa u Bizovcu (prof. Mang, prof. Muftić) Plenarna predavanja kongresa u Bizovcu (prof. Mang, prof. Muftić)
Plenarna predavanja kongresa u Bizovcu (prof. Mang, prof. Muftić)

Izborna skupština 9. prosinca 2004.

prof. dr. sc. Franjo Matejiček, predsjednik prof. dr. sc. Zdravko Virag, dopredsjednik mr. sc. Ivo Džijan, tajnik prof. dr. sc. Zoran Mrša, predsjednik podr. Rijeka, prof. dr. sc. Pavao Marović, predsjednik podr. Split, doc. dr. sc. Dražan Kozak, predsjednik podr. Sl. Brod prof.dr. sc. Damir Semenski prof. dr. sc. Vicko Šimić prof. dr. sc. Ivo Alfirević prof. dr. sc. Lidija Frgić dr. sc. Joško Parunov Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić Izborna skupština 2004
Izborna skupština 2004

Godišnja skupština 8. prosinca 2005.

Osnovana je nova podružnica u Osijeku. Predsjednica je podružnice doc.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina te je time postala i član Izvršnog odbora Društva kao i Hrvatska podružnica za cjelovitost konstrukcija (HPCK) čiji je predsjenik doc.dr.sc. Dražan Kozak. Prof. dr. sc. Franjo Matejiček, predsjednik Prof. dr. sc. Zdravko Virag, dopredsjednik Dr. sc. Ivo Džijan, tajnik Prof. dr. sc. Zoran Mrša, predsjednik podr. Rijeka, prof. dr. sc. Pavao Marović, predsjednik podr. Split, doc. dr. sc. Dražan Kozak, predsjednik podr. Sl. Brod i predsjednik Hrvatske podružnice za cjelovitost konsgtrukcija - HPCK, doc. dr. sc. Mirjana Bošnjak-Klečina, predsjednik podr. Osijek, prof.dr. sc. Damir Semenski, prof. dr. sc. Vicko Šimić, prof. dr. sc. Ivo Alfirević, prof. dr. sc. Lidija Frgić, dr. sc. Joško Parunov. Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić

Peti kongres Hrvatskog društva za mehaniku

Otvaranje 5. kongresa HDMa u Trogiru Otvaranje 5. kongresa HDMa u Trogiru
Otvaranje 5. kongresa HDMa u Trogiru
Seget Donji/Trogir, 21. do 23. rujna 2006. 80 radova.

Godišnja skupština 7. prosinca 2006.

Usvojene izmjene Statuta Društva. Mandat svih tijela Društva je 3 godine i započinje teći od 1. siječnja sljedeće kalendarske godine. PREDSJEDNIK DRUŠTVA: Prof. dr. sc. Jurica SORIĆ DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA: Prof. dr. sc. Ivica KOŽAR TAJNIK DRUŠTVA: Doc. sc. Ivica SMOJVER Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić ČLANOVI IZVRŠNOG ODBORA 1. Prof. dr. sc. Ivo ALFIREVIĆ 2 . Prof. dr. sc. Zdravko VIRAG 3 . Prof. dr. sc. Kalman ŽIHA 4 . Prof. dr. sc. Željko ŠOMOĐI 5 . Doc. dr. Joško KROLO PREDSJEDNICI PODRUŽNICA 1. Prof.. dr. sc. Marko ČANAĐIJA, Rijeka 2. Prof. dr. sc. Pavao MAROVIĆ, Split 3. Doc. dr. sc. Marija ŽIVIĆ, Slavonski Brod 4. Doc. dr. sc. Mirjana BOŠNJAK-KLEČINA, Osijek 5. Prof. dr. sc. Dražan KOZAK, HPCK - Zagreb, Slavonski Brod NADZORNI ODBOR Prof. dr. sc. Osman MUFTIĆ Prof. dr. sc. Zdenko TONKOVIĆ Dr. sc. Todor ERGIĆ Godišnja skupština 2006
Godišnja skupština 2006

Šesti kongres Hrvatskog društva za mehaniku

Dubrovnik, 30. rujna do 3. listopada 2009. 120 radova.

Godišnja skupština 10. prosinca 2009.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA: prof. dr. sc. Zdravko VIRAG DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA: prof. dr. sc. Ivica SMOJVER TAJNIK DRUŠTVA: doc. sc. Hrvoje KOZMAR Poslovna tajnica Društva: Jasminka Biondić ČLANOVI 1. Prof. dr. sc. Jurica Sorić 2. Prof. dr. sc. Verica RADUKA 3. Prof. dr. sc. Željko ŠOMOĐI 4. Prof. dr. sc. Ivica KOŽAR 5. Prof. dr. sc. Joško PARUNOV PREDSJEDNICI PODRUŽNICA 6. Prof.. dr. sc. Marko ČANADŽIJA, Rijeka 7. Prof. dr. sc. Pavao MAROVIĆ, Split 8. Prof. dr. sc. Marija ŽIVIĆ, Slavonski Brod 9. Doc. dr. sc. Mirjana BOŠNJAK-KLEČINA, Osijek PREDSJEDNIK PODRUŽNICE ESIS (Hrvatska podružnica za cjelovitost konstrukcija - HPCK) 10 . Prof. dr. sc. Dražan KOZAK, Slavonski Brod) NADZORNI ODBOR Prof. dr. sc. Ivo ALFIREVIĆ Prof. dr. sc. Janoš KODVANJ Prof. dr. sc. Franjo MATEJIČEK

Sedmi kongres Hrvatskog društva za mehaniku

Zadar, 22. do 25. svibnja 2012. .
Kongres HDMa u Zadru

Izborna skupština 6.12.2012.

Prof. dr. sc. Ivica KOŽAR, predsjednik Doc. dr. sc. Igor KARŠAJ, dopredsjednik Prof. dr. sc. Marko ČANAĐIJA, tajnik Članovi IZVRŠNOG ODBORA 1. Prof. dr. sc. Jurica SORIĆ 2. Prof. dr. sc. Verica RADUKA 3. Prof. dr. sc. Željko ŠOMOĐI 4. Prof. dr. sc. Joško PARUNOV 5. Prof. dr. sc. Zdravko VIRAG PREDSJEDNICI PODRUŽNICA 6. Prof. dr. sc. Mirjana Bošnjak-KLEČINA, Osijek 7. Prof. dr. sc. Gordan JELENIĆ, Rijeka 8. Prof. dr. sc. Pavao MAROVIĆ, Split 9. Doc. dr. sc. Pejo KONJATIĆ, Slavonski Brod PREDSJEDNIK PODRUŽNICE ESIS (Hrvatska podružnica za cjelovitost konstrukcija - HPCK) 10. Prof. dr. sc Zdenko TONKOVIĆ, Zagreb NADZORNI ODBOR Doc. dr. sc. Hrvoje KOZMAR Prof. dr. sc. Janoš KODVANJ Prof. dr. sc. Franjo MATEJIČEK
Izborna skupština HDMa Izborna skupština HDMa
Izborna skupština HDMa
Osmi kongres Hrvatskog društva za mehaniku
Opatija, 29.9.-2.10.2015, 112 sudionika iz 25 zemalja.
Kongres u Opatiji Kongres u Opatiji
Kongres u Opatiji
Izborna skupština 10.12.2015.
IZVRŠNI ODBOR: PREDSJEDNIK DRUŠTVA: Prof. dr. sc. Lovre KRSTULOVIĆ OPARA DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA: Doc. dr. sc. Ivica SKOZRIT TAJNIK DRUŠTVA: Prof. dr. sc. Mirela GALIĆ ČLANOVI 1. Prof. dr. sc. Ivica KOŽAR 2. Prof. dr. sc. Joško PARUNOV 3. Prof. dr. sc. Jurica SORIĆ 4. Prof. dr. sc. Željko ŠOMOĐI 5. Dr. sc. Marija DEMŠIĆ PREDSJEDNICI PODRUŽNICA 6. Doc. dr. sc. Davorin PENAVA, Osijek 7. Prof. dr. sc. Gordan JELENIĆ, Rijeka 8. Prof. dr. sc. Pavao MAROVIĆ, Split 9. Doc. dr. sc. Pejo KONJATIĆ, Slavonski Brod PREDSJEDNIK PODRUŽNICE ESIS (Hrvatska podružnica za cjelovitost konstrukcija - HPCK) 10. Prof. dr. sc. Dražan KOZAK, Zagreb NADZORNI ODBOR Doc. dr. sc. Hrvoje KOZMAR, predsjednik Prof. dr. sc. Janoš KODVANJ prof. dr. sc. Marko ČANAĐIJA
Izborna skupština HDMa Izborna skupština HDMa
Izborna skupština HDMa
POVIJEST DANUBIA ADRIA SOCIETY
Za vrijeme trajanja trećeg Jugoslavenskog simpozija o teoriji plastičnosti (Plitvice 1983) u prijateljskom razgovoru R. Beera iz Beča s predsjednikom DM RSH I. Alfirevićem pokrenuta je ideja o osnivanju jednog srednjoevropskog simpozija o eksperimentalnoj analizi naprezanja. Koncem lipnja 1983. održan je na FSB u Zagrebu u Knjižnici Zavoda za tehničku mehaniku sastanak inicijalnog odbora u sastavu: R. Beer, H. P. Rosmanith i I. Alfirević na kojem je pokrenuto osnivanje Danubia-Adria Committee čiji bi glavni zadatak bio održavanje simpozija te izmjena mladih znanstvenika susjednih zemalja. Ubrzo nakon toga tri društva: Austrian Society of Experimental Strain Analysis (ASESA), Hungarian Scientific Society of Mechanical Engineers (GTE) i DM SRH osnovali su Komitet u sastavu: H. P. Rossmanith (Vienna), R. Beer (Vienna), F. Tham (Budapest) I. Huszár (Gödöllö), I. Alfirević (Zagreb), S. Jecić (Zagreb). Odlučeno je da se prvi simpozij održi u Stubičkim Toplicama u listopada 1984. U tu je svrhu Komitetu pridružen treći član iz tadašnje Jugoslavije V. Brčić (Beograd). Prvi organizacijski odbor Danubia Adria - Huszar,Beer, Rosmanith, Jecić i Alfirević
Prvi organizacijski odbor Danubia Adria - Huszar,Beer, Rosmanith, Jecić i Alfirević
Organizacijski odbor 3. Simpozija Danubia Adria - Huszar, Tham, Beer, Jecić, Alfirević, Flesch, Freddi
Organizacijski odbor 3. Simpozija Danubia Adria - Huszar, Tham, Beer, Jecić, Alfirević, Flesch, Freddi
Knjiga
I. Alfirević, “The story about Danubia Adria”, Zagreb, 2013.