HDM
objavljeno 06.10.2006.

Poziv na sastanak HDM-a 19. listopada 2006. u zagrebu

Pozivamo Vas na sastanak Hrvatskog društva za mehaniku,

koji će se održati u četvrtak 19. listopada 2006. u 18,00 sati

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, predavaona E.

Dnevni red:

1. Doc. dr. sc. Stjepan LAKUšIĆ
Građevinski fakultet
Sveučilišta u Zagrebu

"BUKA I VIBRACIJE NA TRAMVAJSKIM KOLOSIJECIMA"

2. Rasprava

PREDSJEDNIK DRUšTVA:
Prof.dr.sc. Franjo Matejiček