HDM
objavljeno 16.10.2009.

POZIV NA SASTANAK HDM-A 22. LISTOPADA 2009. U ZAGREBU

Pozivamo Vas na predavanje

Novi algoritam za povezivanje polja brzine i tlaka "

koje će održati
Severino Krizmanić, dipl. inž. str.
sa Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Sveučilišta u Zagrebu
u četvrtak 22. listopada 2009. u 18,00 sati,
na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, predavaona F.

PREDSJEDNIK DRUšTVA:
Prof.dr.sc. Jurica Sorić

 Poziv na predavanje S. Krizmanića, dipl. inž. str.