HDM
objavljeno 17.05.2006.

Poziv na sastanak HDM-a 25. svibnja 2006. u zagrebu

Pozivamo Vas na sastanak Hrvatskog društva za mehaniku,

koji će se održati u četvrtak 25. svibnja 2006. u 18,00 sati

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, predavaona E.

Dnevni red:

1. Prof. dr. sc. Drašan Kozak
sa Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, Sveučilišta u Osijeku

"PROCJENA CJELOVITOSTI VRATILA TURBINE"

2. Rasprava

PREDSJEDNIK DRUšTVA:
Prof.dr.sc. Franjo Matejiček