HDM
objavljeno 03.11.2023.

Numerički model za analizu toplinskoga izvijanja FG kompozitnih grednih nosača

Pozivamo Vas na predavanje

 

" NUMERIČKI MODEL ZA ANALIZU TOPLINSKOGA IZVIJANJA FG KOMPOZITNIH GREDNIH NOSAČA "

 

koje će održati

  

Dr. sc. Sandra KVATERNIK SIMONETTI

(Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, Zavod za tehničku mehaniku)

 

 

  

u  petak  01. prosinca 2023.  u  14:00 sati

 

na  Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci,  Radmile Matejčić 3,  Rijeka  u  dvorani G-211.

 

 

Materijali :

  Poziv
  Sažetak
  Životopis