HDM
objavljeno 30.06.2023.

Ocjenjivanje postojećeg stanja zidanih zgrada u pogledu potresne otpornosti

Pozivamo Vas na predavanje

 

" OCJENJIVANJE POSTOJEĆEG STANJA ZIDANIH ZGRADA U POGLEDU POTRESNE OTPORNOSTI "

 

koje će održati

  

Dr. sc. Mislav STEPINAC, dipl. ing. grad.

(Građevinski fakultet Sveučilište u Zagrebu)

 

  

u petak 30. lipnja 2023. u 11:00 sati

 

na  Građevinskom i arhitektonskom fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Ulica Vladimira Preloga 3,  Osijek  u  Učionica II.48.

 

 

Materijali :

  Poziv
  Sažetak
  Životopis