HDM
objavljeno 17.11.2022.

Rotordynamics of Electric Machines

Pozivamo Vas na predavanje

 

" ROTORDYNAMICS OF ELECTRIC MACHINES "

 

koje će održati

  

Dr. Jussi SOPANEN, Professor

(Lappeenranta-Lahti University of Technology (LUT-University), Finland)

 

  

u utorak 22. studenog 2022. u 13 sati

 

na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Vukovarska 58 u Vijećnici.

 

 

Materijali :

  Poziv
  Sažetak
  Životopis