HDM
objavljeno 17.05.2022.

Laminated Kirchhoff nanoplates based on the strain gradient theory: development of conforming and nonconforming finite element models

Pozivamo Vas na predavanje

 

" LAMINATED KIRCHHOFF NANOPLATES BASED ON THE STRAIN GRADIENT THEORY: DEVELOPMENT OF CONFORMING AND NONCONFORMING FINITE ELEMENT MODELS "

 

koje će održati

  

Dr. Michele BACCIOCCHI

(DESD Department, University of San Marino, Republic of San Marino)

  

 

 

u srijedu 08. lipnja 2022. u 12:00 sati

 

na Sveučilištu u Rijeci Tehnički fakultet, Rijeka, Vukovarska 58  u Vijećnici fakulteta.

 

Materijali :

  Poziv
  Sažetak
  Životopis