HDM
objavljeno 10.03.2021.

Metoda analize životnog vijeka na primjeru zavarene konstrukcije nosivog okvira hidrauličke preše

Pozivamo Vas na predavanje

 

"METODA ANALIZE ŽIVOTNOG VIJEKA NA PRIMJERU ZAVARENE KONSTRUKCIJE NOSIVOG OKVIRA HIDRAULIČKE PREŠE"

 

koje će održati

  

Damir TOMERLIN, univ. spec. mech. IWE

(Sveučilište u Slavonskom Brodu,  Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu)

 

 

 

u petak 26. ožujka 2021. u 13:00 sati

na Mrežnoj platformi Google Meet, a poveznica je:

https://meet.google.com/kie-rgno-tpk

 

Materijali :

  Poziv
  Sažetak
  Životopis