HDM
objavljeno 16.04.2020.

10. susret Hrvatskog društva za mehaniku (HDMa)

 

10. susret Hrvatskog društva za mehaniku (HDMa)

  
Održat će se 01. i 02. listopada 2020. ONLINE.
  
 
U organizaciji
 
Hrvatskoga društva za mehaniku Podružnice Slavonski Brod.
 
 
Organizacijski odbor
 
         Doc. dr. sc. Darko Damjanović, predsjednik Organizacijskog odbora, Strojarski fakultetu u Slavonskom Brodu
         Prof. dr. sc. Zdenko Tonković, predsjednik Društva, Fakultet strojarstva i brodogradnje
         Doc. dr. sc. Ivica Skozrit, tajnik Društva, Fakultet strojarstva i brodogradnje
         Prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor Sveučilišta J. J. Storssmayera u Osijeku
         Izv. prof. dr. sc. Pejo Konjatić, Strojarski fakultetu u Slavonskom Brodu
         Dr. sc. Ivan Gelo, Strojarski fakultetu u Slavonskom Brodu
         Doc. dr. sc. Marko Katinić, Strojarski fakultetu u Slavonskom Brodu
         Prof. dr. sc. Marija Živić, Strojarski fakultetu u Slavonskom Brodu
         Dr. sc. Mario Holik, Strojarski fakultetu u Slavonskom Brodu
         Dorian Turk, mag. ing. mech, Strojarski fakultetu u Slavonskom Brodu
         Izv. prof. dr. sc. Davorin Penava, dopredsjednik Društva, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
  
 
CILJEVI
 
Primarni cilj 10. susreta Hrvatskoga društva za mehaniku je podizanje razine suradnje između članova Društva putem prezentacija rezultata istraživanja.
Posebno se želi potaknuti mlađe istraživače na prezentiranje svojih istraživanja koja ne moraju nužno biti dovršena.
Uz to, jedan od ciljeva Skupa je bolje povezivanje profesora i studenata diplomskih i poslijediplomskih studija putem izrade zajedničkih publikacija (uvjeti Rektorskog zbora A.2 i A.7), čime se studenti pripremaju za znanstveni rad.
Službeni jezik skupa je hrvatski. Ovime se nastoji pripomoći daljnjem razvitku hrvatske terminologije u području mehanike.
 
 
Teme
 
Teme koje će se razmatrati na ovome Susretu bit će iz područja teorijske i primijenjene mehanike. Problemi mogu biti razmatrani analitičkim, numeričkim ili eksperimentalnim metodama. Područje analize su čvrsta tijela i fluidi, u kontekstu statičkih i dinamičkih linearnih i nelinearnih problema, kao i stabilnosti. Radovi iz područja računalnih metoda također su dobrodošli.
U okviru Susreta planirana su i tematska izlaganja tvrtki sponzora i konzultantskih tvrtki na temu rješavanja visokostručnih problema iz područja mehanike te pripreme i provedbe zajedničkih projekata.
 
 
Ključni datumi
 
          15. svibnja 2020.    dostava prijavnog obrasca
          29. svibnja 2020.    dostava prijavnog obrasca
          31. srpnja 2020.     dostava prijavnog obrasca
          15. lipnja 2020.      dostava cjelovitog rada
          22. lipnja 2020.      dostava cjelovitog rada
          04. rujna 2020.       dostava cjelovitog rada
          13. rujna 2020.       dostava cjelovitog rada
          22. lipnja 2020.      rok za uplatu kotizacije i dostava registracijskog obrasca
          11. rujna 2020.       rok za uplatu kotizacije i dostava registracijskog obrasca
          18. rujna 2020.       rok za uplatu kotizacije i dostava registracijskog obrasca
          1. srpnja 2020.       dostava programa održavanja susreta
          18. rujna 2020.       dostava programa održavanja susreta
          25. rujna 2020.       dostava programa održavanja susreta
 
Svi radovi bit će tiskani u Zborniku radova 10. susreta Hrvatskog društva za mehaniku, a odabrani radovi bit će preporučeni za publikaciju u časopisu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku kroz uobičajenu proceduru, Tehnički vjesnik: WoS, IF (2018): 0,644.
  
 
UPUTE
 
U nastavku možete pronaći predložak prijavnog obrasca, te upute za pisanje cjelovitog rada. Također je moguće pronaći predložak registracijskog obrasca koji je potrebno poslati zajedno s potvrdom o uplati kotizacije.
 
Iznos pune kotizacije za članove HDM-a je 150,00 HRK. Ukoliko su članovi HDM-a studenti diplomskih ili poslijediplomskih sveučilišnih studija, poslijedoktorandi te znanstveni novaci ili asistenti, iznos povlaštene kotizacije je 75,00 HRK.
 
U cijenu kotizacije uključeno je online sudjelovanje na Skupu te tiskani primjerak Zbornika radova 10. susreta Hrvatskog društva za mehaniku.
 
Radove smiju izlagati isključivo članovi Društva.
 
Podatci za uplatu kotizacije:
          Primatelj:   Hrvatsko društvo za mehaniku
          Svrha:   Kotizacija za 10. susret HDM - Podružnica SB, za vaše Ime Prezime
          Žiro račun:   2360000-1101406777
          Matični (porezni) broj društva (MB):   03247767
          Osobni identifikacijski broj Društva (OIB):   97479051596
          Swift:   ZABA HR 2X 2500-03247767
          IBAN:   HR8523600001101406777
 
 
Dokumenti
 
          Pozivni letak na 10. susret HDMa
 
          Prijavni obrazac
 
          Upute (predložak) za pisanje cjelovitog rada
 
          Registracija i smještaj
 
 
Kontakt
 
Doc. dr. sc. Darko DAMJANOVIĆ, predsjednik Organizacijskog odbora
 
     Hrvatsko društvo za mehaniku
     Podružnica Slavonski Brod
     Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
     Trg Ivane Brlić Mažuranić 2
     35000 Slavonski Brod
     e-mail: darko.damjanovic@sfsb.hr
     Tel.: 035 493 427
 
Tina PINTAR, poslovna tajnica Društva
     Hrvatsko društvo za mehaniku
     Podružnica Zagreb
     Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
     Ivana Lučića 5
     10000 Zagreb
     e-mail: contact@csm.hr
     Tel.: 01 6168 540
     Fax.: 01 6168 506
 
 
  

Pokrovitelji

 
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
 
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
 
 
  Akademija tehničkih znanosti Hrvatske 
 
 
 
 
Sponzori
 
 
 Flamtron d.o.o, Kutina