HDM
objavljeno 20.01.2020.

IN MEMORIAM Professor Roger OWEN

IN MEMORIAM

Prof. Dr.-Ing. Elmar Ficker

Professor Roger OWEN

 

27. svibanj 1942. – 13. siječanj. 2020.

 

Nakon duge i teške bolesti, dana 13. siječnja, 2020. godine, napustio nas je prof. Roger Owen, počasni član Hrvatskog društva za mehaniku od 2009. godine.

David Roger Jones Owen se rodio u Swansea-u (Wales, Velika Britanija) 27. svibnja 1942. godine. Diplomirao je na Sveučilištu u Wales-u (University of Wales), a doktorirao 1967. godine na Northwestern University (SAD). Cjelokupnu svoju znanstvenu karijeru, osim doktorskog i postdoktorskog studija na Northwestern University (SAD), proveo je na Sveučilištu u Wales-u (University of Wales Swansea).

U svojoj bogatoj karijeri, prof. D.R.J. Owen, osim one znanstvenog i obrazovnog karaktera, obnašao je čitav niz značajnih i odgovornih funkcija, prvenstveno u nacionalnim i međunarodnim znanstvenim udrugama. Bio je član Izvršnog odbora IACM-a (International Association for Computational Mechanics), svjetske udruge osnovane za promociju i vođenje istraživanja i primjene numeričkih metoda u numeričkom modeliranju. Također je bio i član Upravnog odbora ECCM-a (European Council for Computational Mechanics) a bio je i predsjednik britanske udruge UK ACME (UK Association for Computational Mechanics in Engineering) koja je nacionalni ogranak IACM-a. Zbog svog značaja u razvoju i primjeni numeričkih metoda, u više navrata je bio imenovan članom raznih panela u više zemalja (UK Research Assessment Exercise Panel for Civil Engineering, Velika Britanija, 2001.; Mechanical Engineering Panel for the Netherlands (Qanu Quality Assurance Netherlands Universities), Nizozemska, 2000. i 2008.; Deutsche Forshungs Gemeinschaft (DFG), Njemačka, 2006. i 2007.; Review Panel for the Engineering Graduate Schools, Nizozemska, 2012.; predsjedavajući je panela Scientific Advisory Panel for the 5-year Review of the International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), Španjolska; International Advisory Board for the Institute for High Performance Computing, Singapur). Obzirom na primjenu numeričkih metoda u industriji, prof. Owen je 10 godina proveo kao izabrani član udruge NAFEMS, koja je međunarodna organizacija za promicanje standarda i osiguranje kvalitete u primjeni metode konačnih elemenata u industriji. Od 2014. godine, bio je član panela Civil Engineering Panel for the UK Research Excellence Framework (REF), Velika Britanija i međunarodnog panela International Peer Review Panel of the College of Engineering, Peking University, Kina. Također je bio član Kraljevskog društva u Velikoj Britaniji (Council Member of the Royal Society) i član Znanstvenog društva u Walesu (Council Member of the Learned Society of Wales).

Prof. D.R.J. Owen se smatra jednim od najznačajnijih svjetskih autoriteta u polju kompjutorske mehanike, posebice numeričkih metoda, kako u razvoju istih tako i u njihovoj primjeni prilikom rješavanja raznih inženjerskih problema. Njegova znanstvena izvrsnost koju je dokazivao na mnoge načine, objavljivanjem znanstvenih radova u najprestižnijim publikacijama, publiciranjem znanstvenih knjiga, objavom udžbeničke literature koja se koristi na mnogim sveučilištima diljem svijeta, osigurala mu je autoritet jednog od vodećih znanstvenika u svijetu. Kao autor brojnih znanstvenih radova svrstao se u red najcitiranijih autora u područjima kompjutorske mehanike i numeričkih metoda. Bio je član uredničkih odbora najcjenjenijih svjetskih znanstvenih časopisa, kao i programskih odbora najrelevantnijih znanstvenih skupova iz područja kompjutorske mehanike i numeričkih metoda.

Prof. Owen posebno je bio poznat brojnim studentima mehanike po svojim izvrsnim udžbenicima, između kojih se posebno ističu Finite Element Programming iz 1977., An Introduction to Finite Element Computations iz 1979., Finite Elements in Plasticity: Theory and Applications iz 1980., i Computational Methods for Plasticity: Theory and Applications iz 2008. godine.

Za svoj doprinos razvoju kompjutorske mehanike i numeričkih metoda, kao i za svoj društveni angažman, prof. D.R.J. Owen primio je brojne nagrade i počasti. Bio je član niza drugih svjetski priznatih institucija, dobitnik raznih počasnih naslova (Fellow of the Royal Academy of Engineering, UK, 1996.; Fellow of the Royal Society, UK, 2009.; Počasni član Hrvatskog društva za mehaniku, 2009.; Foreign Members of the US National Academy of Engineering, SAD, 2011.; Foreign Member of the Chinese Academy of Sciences, Kina, 2011.) i medalja (W.T. Koiter Medal, 2003.; Gauss-Newton Medal, 2004.; Premier Medal of the SEMNI, Španjolska, 2005.; Grand Prize of the JSCES, Japan, 2010.), bio je i nositelj desetak počasnih doktorata sveučilišta iz svih dijelova svijeta. Ovdje ćemo spomenuti počasne doktorate sveučilišta iz Porta (Portugal), Cachana (Francuska), Barcelone (Španjolska) i Splita (Hrvatska).

Na kraju treba istaknuti i njegove veze i suradnju sa znanstvenicima iz Hrvatske, posebice iz Splita, kako kroz znanstvene projekte (TEMPUS i ALIS) tako i kroz vođenje većeg broja doktorskih radova kao i organiziranje nekoliko velikih međunarodnih konferencija (Computer Aided Analysis and Design of Concrete Strtuctures, Split, 1984.; 3rd International Conference on Numerical Methods for Non-linear Problems, Dubrovnik, 1986.; International Conference on Nonlinear Engineering Computations, Split/Swansea, 1991.).

Zaključno se može istaknuti da je prof. Roger Owen, zahvaljujući rezultatima svog znanstvenog, ali i društveno angažiranog rada, spadao u red najvećih svjetskih znanstvenika i intelektualaca iz područja tehničkih znanosti.

Pripremio: prof. Pavao Marović