HDM
objavljeno 08.04.2008.

POZIV NA SASTANAK HDM-A 24. TRAVNJA 2008. U ZAGREBU

Pozivamo Vas na predavanje

Analiza bočne stabilnosti saćastih nosača"

koje će održati
Dr. sc. Višnja Tkalčević Lakušić, dipl. ing. građ.,
sa Građevinskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu
u četvrtak 24. travnja 2008. u 18,00 sati,
na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, predavaona F.

PREDSJEDNIK DRUšTVA:
Prof.dr.sc. Jurica Sorić

 Poziv na predavanje dr.sc. Tkalčević Lakušić