HDM
objavljeno 20.11.2018.

Poziv članovima HDMa na Izbornu skupštinu

Poštovani članovi HDM-a

 

Pozivamo Vas na Izbornu skupštinu Hrvatskog društva za mehaniku, koja će se održati

 

u petak 14. prosinca 2018. u 13,00 sati

 

u Vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje,

 

Zagreb, Ivana Lučića 5 (prizemlje-lijevo).

 

Dnevni red:

    1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika i povjerenstva za provedbu izbora,

    2. Izvješće o radu Društva u proteklom mandatu (2016.-2018.),

    3. Financijsko izvješće,

    4. Izvješće Nadzornog odbora,

    5. Rasprava o izvješćima,

    6. Davanje razrješnice dosadašnjem rukovodstvu,

    7. Izbor članova uprave Društva za razdoblje od 2019. do 2021. godine,

    8. Plan i program rada za 2019.,

    9. Financijski plan za 2019.,

    10. Organizacija 9. susreta HDM,

    11. Ostalo.

 

Nakon Skupštine je predviđeno zajedničko druženje uz prigodni domjenak.

 

 

Materijali :

  Poziv