HDM
objavljeno 05.02.2008.

POZIV NA SASTANAK HDM-A 21. VELJAČE 2008. U ZAGREBU

Pozivamo Vas na predavanje

Optimizacija oblika hidrauličkih dijelova Francisove turbine "

koje će održati
Dr. sc. Zoran Čarija
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
u četvrtak 21. veljače 2008. u 18,00 sati,
na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, predavaona F.

PREDSJEDNIK DRUšTVA:
Prof.dr.sc. Jurica Sorić

 Poziv na predavanje dr. sc. Čarije