HDM
objavljeno 07.03.2018.

Treći susret Hrvatskog društva za mehaniku

 

Treći susret Hrvatskog društva za mehaniku u organizaciji Podružnice Osijek održan je 18. lipnja 2010. godine na Građevinskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

 

Zbornik radova