HDM
objavljeno 29.05.2007.

predavanje U PODRUŽNICI HDM-A na građevinskom fakultetu u osijeku 6.6.2007

Predsjednica HDM-a Podružnice u Osijeku i
dekan Građevinskog fakulteta Sveučilišta J.J.Stosmayera u Osijeku

P o z i v a j u Vas
na popularno-znanstveno predavanje

"Potresni odgovor armirano-betonskih konstrukcija: eksperimentalna ispitivanja i analitičko modeliranje"
koje će održati
Prof. Dr. Matej Fischinger
Građevinski fakultet Sveučilišta u Ljubljani

u srijedu 6. lipnja 2007. u 12,00 sati,
na Građevinskom fakultetu u Osijeku, Crkvena 21, Predavaonica br. 10/I.

PREDSJEDNICA PODRUŽNICE:
Doc.dr.sc. Mirjana Bošnjak-Klečina

DEKAN Građevinskog fakulteta
Prof.dr.Vladimir Sigmund