HDM
objavljeno 10.09.2009.

6 kongres Hrvatskoga društva za mehaniku

Šesti međunarodni kongres Hrvatskog društva za mehaniku

Dubrovnik, 30. rujna – 2. listopada 2009.

6_ICCSM_Naslovnica

Zbornik radova

Foto album