HDM
objavljeno 24.11.2016.

Natječaj za nagradu za najbolju doktorsku disertaciju u 2016. godini iz područja Numeričke mehanike koju dodjeljuje ECCOMAS" Raspisan je natječaj za nagradu za najbolju doktorsku disertaciju u 2016. godini iz područja Numeričke mehanike koju dodjeljuje ECCOMAS. "


Prijave s potpunom dokumentacijom u pdf-formatu potrebno je poslati na adresu jurica.soric@fsb.hr najkasnije do 10. siječnja 2017. Nakon toga će sve prijave biti poslane predsjedniku CEACM-a (Central European Associations for Computational Mechanics), koji će organizirati postupak izbora, napraviti rang listu i najbolju disertaciju proslijediti u Barcelonu.

 Originalni tekst natječajaSrdačan pozdrav,

Jurica Sorić
(CEACM Board Member)