HDM
objavljeno 17.06.2016.

Fotografije 7 susret HDMA

Fotografije 7. sureta HDMa dostupne su na poveznici: https://opa.cig2.canon-europe.com/s/m/CKeSBRUYYFv
Šifra za pristup je "susretHDM"