HDM
objavljeno 06.05.2016.

Poziv na predavanje u Rijeku 20. svibnja 2016. u 14 sati

Pozivamo Vas na predavanje

" POJEDNOSTAVLJENI RAČUNSKI MODEL POPREČNO RASPUCANE GREDE KAO ALTERNATIVA TOČNIJIM MODELIMA "


koje će održati

Izr.prof.dr. Matjaž SKRINAR, univ.dipl.ing.grad.

u petak 20. svibnja 2016. u 14 sati

na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, R. Matejčić 3 u predavaonici G-205


 Poziv na predavanje

 
Sažetak predavanja

 Životopis predavača