HDM
objavljeno 22.11.2015.

Poziv na Izbornu skupštinu hrvatskog društva za mehaniku 10.12.2015.

HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKU

POZIV

Pozivamo Vas na Izbornu skupštinu Hrvatskog društva za mehaniku, koja će se održati

u četvrtak 10. prosinca 2015. u 13,15 sati u Vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Zagreb, Ivana Lučića 5 (prizemlje-lijevo)

Dnevni red:
1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
2. Izvješće o radu Društva u 2013-2015.
3. Financijsko izvješće.
4. Izvješće Nadzornog odbora.
5. Rasprava o izvješćima.
6. Davanje razrješnice dosadašnjem rukovodstvu
7. Izbor članova uprave Društva za razdoblje od 2016. do 2018. godine
8. Plan i program rada za 2016.
9. Financijski plan za 2016.
10. Organizacija 7. Susreti HDM u Splitu
11. Ostalo

Nakon Skupštine je predviđeno zajedničko druženje.


Predsjednik Društva
Prof. dr. sc. Ivica Kožar

 Poziv na godišnju skupštinu HDM-a