HDM
objavljeno 06.03.2007.

POZIV NA SASTANAK HDM-A 22. OŽUJKA 2007. U ZAGREBU

Pozivamo Vas na predavanje

Računalne simulacije kao istraživački alat u industrijskoj aerodinamici"

koje će održati
Dr. sc. Ante Šoda
Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
u četvrtak 22. ožujka 2007. u 18,00 sati,
na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5, predavaona F.

PREDSJEDNIK DRUšTVA:
Prof.dr.sc. Jurica Sorić

 Poziv na predavanje dr. Šode(PDF) 233 kB