HDM
objavljeno 08.11.2013.

poziv na predavanje u Zagrebu 14. studenoga 2013. u 14 sati

Pozivamo Vas na predavanje

"Dinamičko-mehanička analiza polimera''

koje će održati

doc.dr. sc. Tatjana HARAMINA
voditeljica Laboratorija za nemetale, FSB

u četvrtak 14. studenoga 2013. u 14,00 sati

na Fakultetu strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5 u dvorani F


DOPREDSJEDNIK DRUŠTVA:
Doc. dr. sc. Igor Karšaj


 Poziv na predavanje: doc.dr.sc. Tatjana HARAMINA

 
Sažetak predavanja

 Životopis doc.dr.sc. Tatjana HARAMINA