HDM
objavljeno 26.11.2012.

Pozivam na Izbornu skupštinu Hrvatskog društva za mehaniku 6.12.2012.

HRVATSKO DRUŠTVO ZA MEHANIKU

POZIV

Pozivamo Vas na Izbornu skupštinu Hrvatskog društva za mehaniku,
koja će se održati u četvrtak 6 prosinca 2012. u 13,15 sati
u Vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje,
Zagreb, Ivana Lučića 5 (prizemlje-lijevo).

Dnevni red:
1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2. Izvješće o radu Društva u proteklom mandatu (2010.-2012.)
3. Financijsko izvješće
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Rasprava o izvješćima
6. Davanje razrješnice dosadašnjem rukovodstvu
7. Izbor članova uprave Društva za razdoblje od 2013. do 2015. godine
8. Plan i program rada za 2013. godinu
9. Financijski plan za 2013. godinu
10. Organizacija 5. Susreti HDM u Zagrebu
11. Pripreme za organizaciju 30. Danubia Adria Sympozijuma u Primoštenu
12. Ostalo

-- Zajedničko druženje
Predsjednik HDM
Prof.dr.sc. Zdravko Virag

 Poziv