HDM
objavljeno 05.12.2006.

Poziv na izbornu skupštinu HDM-a 7.12.2006.

Pozivam Vas na Izbornu skupštinu Hrvatskog društva za mehaniku, koja će se održati
u četvrtak 7. prosinca 2006. u 13,30 sati
u Vijećnici Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5 (prizemlje-lijevo).

Dnevni red:

1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.
2. Izvješće o radu Društva u proteklom mandatu (2002 - 2006.)
3. Financijsko izvješće.
4. Izvješće Nadzornog odbora.
5. Rasprava o izvješćima.
6. Izmjene i dopune Statuta Društva.
7. Davanje razrješnice dosadašnjem rukovodstvu.
8. Izbor članova uprave Društva za razdoblje od 2006. do 2008. godine.
9. članstvo u međunarodnim udrugama i predstavnici Društva u njima.
10. Plan i program rada za 2007.
11. Financijski plan za 2007.
12. Ostalo.

Zajedničko druženje.

PREDSJEDNIK DRUŠTVA:
Prof.dr.sc. Franjo Matejiček